Quan điểm chuyên gia: Việt Nam có những sáng tạo trong điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19

Việt Nam và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã thống nhất về phác đồ điều trị cho bệnh nhân Covid-19, tuy nhiên khi áp dụng vào thực tế Việt Nam cũng có những sáng tạo riêng.

Ví dụ, Việt Nam thực hiện chống dịch theo quan điểm “bốn tại chỗ”, tập trung vào dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ.

Đọc tiếp…