Việt Nam – điểm đến cho các startup ngoại

Việt Nam đã trở thành điểm đến lý tưởng để khởi nghiệp, không chỉ đối với người Việt trẻ ở nước ngoài quay trở về mà còn cho cả người nước ngoài, nhờ mức tăng trưởng kinh tế ấn tượng trong những năm gần đây. 

Đọc tiếp …

Phóng vien The Star