Bỏ yêu cầu Facebook, Google… đặt máy chủ tại Việt Nam

Bộ Công an vừa gỡ bỏ điều khoản yêu cầu các công ty công nghệ lớn như Google và Facebook phải đặt máy chủ ở Việt Nam ra khỏi dự án Luật An ninh mạng.

Đọc tiếp …

Hoàng Thúy