ILO cảnh báo: Robot có thể khiến Việt Nam mất 5 triệu việc làm vào năm 2020

Việt Nam có thể mất 5 triệu việc làm do tự động hóa vào năm 2020. Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) vừa đưa ra cảnh báo đáng báo động trong bối cảnh công nghiệp 4.0 và chất lượng nguồn nhân lực yếu kém của Việt Nam.

Đọc tiếp …

Phóng viên TTXVN