Việt Nam tiếp tục phát triển nhiệt điện than bất chấp rủi ro về môi trường

Năm 2017, Việt Nam đã có một năm bội thu FDI (đầu tư trực tiếp nước ngoài). Ba dự án nhiệt điện than đăng ký bởi các nhà đầu tư Nhật Bản có tổng vốn 7 tỷ USD. Các dự án – Vân Phong I, Nghi Sơn II và Nam Định I – chiếm 40% tổng vốn FDI đăng ký trong năm.

Đọc tiếp …

Kim Chi
http://Kim Chi