Việt Nam cam kết giảm phát thải khí nhà kính

Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành, Việt Nam đã tích cực triển khai Nghị định thư Montreal và các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính (GHG) để bảo tồn tầng ôzôn, được quốc tế công nhận.

Đọc tiếp …

Phóng viên TTXVN