Việt – Trung thiếu cơ chế hợp tác về nguồn nước ở sông Mekong

Đại diện các bộ ngành Việt Nam và Trung Quốc ngày 18/3 cùng cho rằng hai bên chưa có cơ chế cụ thể triển khai hợp tác về nguồn nước và các nguyên tắc cơ bản sử dụng nguồn nước trong khuôn khổ Mekong – Lan Thương, thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết. 

Đọc tiếp

Khánh Lynh