Việt Nam kêu gọi Hợp tác Mekong – Lan Thương toàn diện

Ngày 17-12, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao, cùng các Bộ trưởng Ngoại giao Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma, Thái-lan và Trung Quốc tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mekong – Lan Thương (MLC) lần thứ tư, diễn ra tại thành phố Luông Pha-băng của Lào.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao nỗ lực của các nước thành viên MLC trong triển khai Tuyên bố Tam Á và Kế hoạch hành động 5 năm MLC giai đoạn 2018 – 2022 đã được thông qua tại Hội nghị Cấp cao MLC được tổ chức hồi tháng 01/2018.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh hợp tác MLC cần chú trọng bảo đảm các dự án mang tính bao trùm và đem lại lợi ích chung, công bằng cho tất cả các nước thành viên; chú trọng thúc đẩy phối hợp giữa MLC và các cơ chế hợp tác Mekong và khu vực, đặc biệt là ASEAN và MRC.

Đọc tiếp…