Việt Nam xây dựng kế hoạch tổng thể giảm thiểu ô nhiễm không khí

Việt Nam sẽ thực hiện kế hoạch loại bỏ các phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, thắt chặt kiểm soát khí thải và bổ sung thêm không gian xanh cho các đô thị.

Hôm thứ Tư (13/4), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ môi trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó Chính phủ đặt ra các mục tiêu ngăn chặn xu hướng gia tăng ô nhiễm môi trường, giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách, từng bước cải thiện và phục hồi chất lượng môi trường.

Đọc tiếp…

Viet Tuan