Đề xuất lộ trình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định quy định lộ trình và phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Đọc tiếp …

 

Kim Mai