Việt Nam nhận thức được tiềm năng nghề nuôi biển

Các chuyên gia cho biết nuôi trồng thủy sản ven biển đang được phát triển ở nhiều địa phương nhưng sản lượng rất nhỏ so với tiềm năng của đất nước. Các loài phổ biến nhất ngoài rong biển là cá, nhuyễn thể và các loài giáp xác. Nghề nuôi biển có quy mô nhỏ và thiếu cơ sở hạ tầng, và đang phải đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến con giống, thức ăn, bệnh tật và ô nhiễm.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã soạn thảo Chiến lược phát triển nuôi biển bền vững đến năm 2030 và đã trình Chính phủ phê duyệt.

Đọc tiếp…