Năm 2018 Việt Nam thu hút 8,3 tỷ đô la Mỹ vốn ĐTNN vào khu kinh tế và KCN

Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các khu công nghiệp và khu kinh tế ở Việt Nam năm 2018 đạt hơn 8,3 tỷ USD, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong số đó, 5,3 tỷ USD đã được đầu tư vào 560 dự án mới, trong khi vốn bổ sung trong gần 500 dự án hiện có ước tính khoảng 3 tỷ USD.

Đọc tiếp …

Phóng viên Báo Nhân Dân