Việt Nam thu hút hơn 29,11 tỷ USD vốn FDI trong 10 tháng

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Việt Nam đã thu hút 29,11 tỷ USD đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong mười tháng đầu năm 2019, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chế biến và sản xuất vẫn là lĩnh vực thu hút đầu các nhà đầu tư nước ngoài  nhất trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10, thu về 18,83 tỷ USD, chiếm 68,1% trong tổng số vốn FDI cam kết. Tiếp theo là giao dịch bất động sản ở mức 2,98 tỷ USD (chiếm 10,2% tổng số) và bán buôn và bán lẻ.

Hà Nội là thành phố nhận lượng vốn FDI lớn nhất trong giai đoạn này với 6,61 tỷ USD, chiếm 22,7% tổng số. Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ hai với 4,96 tỷ USD (17%), tiếp theo là Bình Dương, Đồng Nai và Bắc Ninh.

Đọc tiếp…