Việt Nam phê duyệt kế hoạch phát triển đô thị thông minh bền vững

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt kế hoạch phát triển thành phố thông minh bền vững cho giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030 nhằm nâng cao đời sống của người dân khu vực thành thị.

Chi tiết …

Phóng viên VietnamNet