Việt Nam thuộc 4 quốc gia đạt được cân bằng giới về kỹ năng số: UNICEF

Việt Nam nằm trong số 4 quốc gia đạt được bình đẳng giới về kỹ năng số, theo một phân tích mới của UNICEF được công bố nhân Ngày Quốc tế Trẻ em gái trong lĩnh vực CNTT-TT (27/4).

Báo cáo “Thu hẹp khoảng cách số: Thách thức và kêu gọi hành động khẩn cấp để phát triển kỹ năng số công bằng” đã tìm hiểu kỹ lưỡng vấn đề khoảng cách giới về kỹ thuật số ở thanh thiếu niên từ 15-24 tuổi thông qua phân tích những dữ liệu hiện có về sử dụng internet, sở hữu điện thoại di động và những kỹ năng số ở hầu hết các quốc gia thu nhập thấp, trung bình thấp, trung bình.

Đọc tiếp…