Việt Nam thuộc nhóm 20 nước có rác thải nhựa lớn nhất thế giới

Trung bình mỗi năm, Việt Nam thải ra khoảng 1,8 triệu tấn rác nhựa, nằm trong nhóm 20 quốc gia có lượng rác thải lớn nhất và cao hơn mức trung bình của thế giới. Theo Bộ TN-MT, thực trạng ô nhiễm rác thải nhựa hiện rất nghiêm trọng, là một “gánh nặng” cho môi trường.

Năm 2020, Bộ TN-MT cùng 3 đơn vị sáng lập (gồm: Dow Việt Nam, SCG và Unilever Việt Nam) đã triển khai dự án “Hợp tác công – tư xây dựng kinh tế tuần hoàn” trong quản lý rác thải nhựa nhằm mục tiêu đưa rác thải nhựa vào kinh tế tuần hoàn. Dự án này sẽ tiếp tục được triển khai trong những năm tới, hướng đến một Việt Nam không rác thải nhựa ngoài môi trường đến năm 2025. Lộ trình 2022 – 2025 đặt ra mục tiêu nghiên cứu, áp dụng công nghệ đổi mới sáng tạo trong tái chế rác thải nhựa, đặc biệt là rác thải nhựa có giá trị thấp, từ đó nâng cao kinh tế tuần hoàn nhựa.

Đọc tiếp…

Thai Binh