Việt Nam đặt mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính trong ngành lúa gạo

Tuần trước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội thảo đầu tiên về việc thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam trong ngành lúa gạo. Hội thảo được phối hợp tổ chức với Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI), Mạng lưới Trung tâm Công nghệ Khí hậu (CTCN) và Liên minh Khí hậu và Không khí Sạch (CCAC).

Với mục tiêu xác định các ưu tiên cho việc thực hiện NDC trong sản xuất lúa gạo, hội thảo đã làm nổi bật các kịch bản NDC để giảm phát thải khí nhà kính đồng thời đạt được các lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường một cách bền vững.

Đọc tiếp…