Việt Nam đặt mục tiêu nâng tỷ lệ che phủ rừng Tây Nguyên lên 49,2% vào năm 2030

Thủ tướng Chính phủ mới đây đã phê duyệt Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên, với mục tiêu đến năm 2030, nâng tỷ lệ che phủ rừng Tây Nguyên lên 49,2%.

Đề án được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố tại hội nghị diễn ra hôm 24/05 tại Đà Lạt.  Mục tiêu của đề án này là ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng mất rừng, từng bước khôi phục, phát triển rừng bền vững; bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, cung cấp dịch vụ môi trường rừng, góp phần phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Đọc tiếp…