Việt Nam đặt mục tiêu có 1.800 cơ sở giáo dục nghề nghiệp vào năm 2025

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2025 có 1.800 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 3 trung tâm dạy nghề chất lượng cao quốc gia và 6 trung tâm cấp vùng. Đây là những con số nằm trong Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký ban hành.

Tỷ lệ cơ sở dạy nghề tư thục và cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài dự kiến sẽ tăng lên 45% vào năm 2025 và 50% vào năm 2030. Quy hoạch cũng đặt ra tầm nhìn đến năm 2045, khi chất lượng dạy nghề của Việt Nam nằm trong top đầu khu vực ASEAN.

Đọc tiếp…