Từ Hội nghị – Việt Nam tích cực tham gia vào Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự

Tại Hội nghị diễn ra vào ngày 20/8 tại Hà Nội, Việt Nam được đánh giá đã tích cực tham gia vào quá trình xây dựng, đàm phán và phê duyệt Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp an toàn và trật tự (Thoả thuận GCM).

Với sự tham gia tích cực vào việc xây dựng, đàm phán và phê duyệt GCM, Cục trưởng Vũ Việt Anh khẳng định Việt Nam đã và sẽ theo đuổi chủ trương thúc đẩy di cư hợp pháp, ngăn chặn di cư bất hợp pháp và buôn bán người, và bảo vệ quyền của người di cư, trong đó hợp tác quốc tế, trong đó hợp tác quốc tế là cần thiết để cải thiện hiệu quả của công tác quản lý di cư.

Đọc tiếp…