Việt Nam tích cực thúc đẩy đàm phán hiệp định kinh tế khu vực

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 50 (AEM 50) và các hội nghị có liên quan kết thúc sau 4 ngày nhóm họp tại Singapore (từ ngày 29/8-1/9). Đây là sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa đơn phương có dấu hiệu gia tăng trên toàn cầu.

Đề cập đóng góp của Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh cho biết Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các nước ASEAN khác trong việc duy trì vai trò dẫn dắt của ASEAN, vừa thúc đẩy đàm phán vừa bảo vệ tối đa lợi ích của các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam trong đàm phán Hiệp định RCEP.

Đọc tiếp…