Hội nhập toàn cầu: Bước ngoặt cho lĩnh vực tài chính của Việt Nam

Việt Nam đã có những bước tiến lớn trong quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu và đạt được nhiều thành tựu khi kinh tế tăng trưởng nhanh chóng trong vòng 30 năm qua. Việt Nam cam kết mở cửa lĩnh vực tài chính – một trụ cột quan trọng trong quá trình hội nhập kinh tế và tăng cường hợp tác quốc tế.

Đọc tiếp …

PV Viet Nam News