Việt Nam sẽ có Hệ thống cảnh báo sớm về phòng vệ thương mại vào năm 2025

Việt Nam có kế hoạch phát triển hệ thống cảnh báo sớm về phòng thủ thương mại vào năm 2025, nhằm thúc đẩy xuất khẩu bền vững. Mục tiêu này đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt vào Chủ nhật (8/3).

Theo đó, đến năm 2025, hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm phân tích và cổng thông tin điện tử sẽ được hoàn thiện để vận hành hiệu quả hệ thống cảnh báo sớm và tính toán biên độ phá giá và phân tích thiệt hại.

Đề án sẽ nâng cấp cơ sở dữ liệu về các sản phẩm nhập khẩu đang được Việt Nam điều tra hoặc áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại, các mặt hàng có khả năng lẩn tránh các biện pháp phòng vệ thương mại và các mặt hàng nhập khẩu có mức tăng đột biến và có dấu hiệu gây thiệt hại cho sản xuất trong nước.

Đọc tiếp…