Quốc hội: Việt Nam thông qua Công ước về Xoá bỏ lao động cưỡng bức, tiếp tục ưu đãi thuế sử dụng đất nông nghiệp

Việt Nam có kế hoạch gia nhập Công ước 105 (C105) về Xoá bỏ lao động cưỡng bức của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), theo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tại phiên họp thứ 44 vào thứ ba (28/04).

Các thành viên của Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội cũng cho rằng các chính sách về thuế sử dụng đất nông nghiệp phải được xem xét và đánh giá trong tổng thể các chính sách chung với Luật đất đai, Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, các loại thuế và các khoản thu khác đang áp dụng đối với đất như tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất. 

Đọc tiếp…