Việt Nam nỗ lực giảm hiệu ứng nhà kính

Việt Nam đã ưu tiên hàng đầu cho các biện pháp nhằm giảm phát thải khí nhà kính (GHG), và những biện pháp thúc đẩy sự kiên cường về biến đổi khí hậu, nhằm mục đích giảm GHG 8% vào năm 2030.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS