Việt Nam đảm nhận thành công cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 1-2020

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, đã chủ trì phiên họp vào thứ Sáu (31/01/2020) để tổng kết các hoạt động của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC) trong tháng 1, tháng Việt Nam giữ chức Chủ tịch của UNSC.

Nhân dịp này, Việt Nam đề xuất tổ chức đối thoại cấp cao ASEAN-LHQ về phát triển bền vững nhân dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN-LHQ sẽ diễn ra tại Việt Nam vào tháng 10-2020.

Đọc tiếp…