Việt Nam tụt bậc trong các quốc gia tốt nhất dành cho trẻ em

Việt Nam đã làm tốt hơn Campuchia, Indonesia và Philippines trong việc đảm bảo cho trẻ em có được một tuổi thơ an toàn và hạnh phúc. Tuy nhiên, theo báo cáo nghiên cứu mới, sự bất bình đẳng đang ngăn cản những trẻ em nghèo nhất của Việt Nam có được một tuổi thơ như thế.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS