Việt Nam cho thấy cách thức để chống lại đại dịch Covid-19 với nguồn lực khiêm tốn

Tính đến thời điểm này, Việt Nam không có trường hợp tử vong do đại dịch. Chính phủ đã hành động nhanh chóng, đình chỉ các chuyến bay, tạm dừng hoạt động của trường học và cách ly những người trở về từ vùng dịch.

Làm thế nào mà một quốc gia có nguồn lực hạn chế lại có thể đối mặt với một đại dịch toàn cầu khiến cả những nước phát triển cũng lâm vào tình trạng khủng hoảng? 

Đọc tiếp…

Sean Fleming