Việt Nam giảm phát thải khí nhà kính để ứng phó với biến đổi khí hậu

Theo Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cập nhật, Việt Nam đã quyết định giảm tổng lượng phát thải khí nhà kính xuống 9% vào năm 2030 và tăng đóng góp lên tới 27% khi có hỗ trợ quốc tế thông qua hợp tác song phương, đa phương và thực hiện các cơ chế mới theo Thỏa thuận Paris. 

Phát triển các-bon thấp, chống chịu với biến đổi khí hậu đã được thể chế hóa trong Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi trình Quốc hội và dự kiến thông qua trong năm nay.

Đọc tiếp…