Việt Nam đứng thứ hai Đông Nam Á về hút vốn đầu tư vào FinTech

Tỷ lệ vốn đầu tư mạo hiểm đổ vào các doanh nghiệp FinTech Việt Nam chiếm 36% tổng vốn đầu tư vào công nghệ tài chính (FinTech) ở khu vực Đông Nam Á. Tại Việt Nam, lĩnh vực đi đầu trong thu hút vốn đầu tư mạo hiểm của các công ty FinTech là thanh toán.

Các công ty FinTech đang khai thác khoảng 300 triệu người trưởng thành ở khu vực Đông Nam Á, những người không có tài khoản ngân hàng hoặc chưa tiếp cận các phương tiện đầu tư, tín dụng và bảo hiểm. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, số lượng giao dịch tài chính được thực hiện trên điện thoại di động tại Việt Nam đã tăng gần gấp đôi tính đến ngày 31 tháng 3 năm nay so với năm ngoái.

Đọc tiếp…