Việt Nam thí điểm các sáng kiến nhằm giảm thiểu rác thải nhựa và rác thải biển

Tại buổi hội thảo giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam và Cơ quan hợp tác kỹ thuật Pháp (EF) diễn ra hôm thứ Sáu (9/4), các đại biểu đã trình bày về xây dựng chính sách cũng như các khuyến nghị đối với 4 dự án thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và tỉnh Phú Yên, nhằm giảm lượng chất thải nhựa không được xử lý trên đất liền và trên biển.

Các sáng kiến bao gồm tăng cường thu gom, phân loại và tái chế bao bì nhựa, khuyến khích ngư dân thu gom rác thải nhựa khi đánh bắt cá, thành lập liên minh các siêu thị nhằm giảm việc sử dụng túi ni lông sử dụng một lần và quản lý rác thải tại các cảng.

Đọc tiếp…