Việt Nam cần tăng ngân sách cho thích ứng với biến đổi khí hậu

Việt Nam đã tăng chi tiêu công cho biến đổi khí hậu trong giai đoạn 2016-2020, tuy nhiên, cần đầu tư nhiều hơn để giải quyết các rủi ro khí hậu và huy động thêm hỗ trợ từ các nguồn quốc tế và tư nhân, theo các chuyên gia tại hội thảo diễn ra hôm thứ Sáu (11/3) nhằm công bố kết quả Rà soát Đầu tư và Chi tiêu công cho Biến đổi Khí hậu tại Việt Nam.

Ngân sách cho biến đổi khí hậu chiếm tỷ trọng tương đối ổn định trong tổng ngân sách cấp tỉnh, dao động trong khoảng 16-21% tổng ngân sách. Trong khi phân bổ ngân sách trong nước ổn định, thì nguồn vốn ODA có xu hướng gia tăng. Chi tiêu cho khí hậu của các tỉnh được tập trung vào những mục tiêu thể như an ninh lương thực và an ninh nguồn nước, các hành động ứng phó với nước biển dâng và phát triển rừng.

Đọc tiếp…