Việt Nam tăng bốn bậc trên Chỉ số khoảng cách giới toàn cầu năm 2022, lên vị trí thứ 83

Việt Nam đã cải thiện 4 bậc trên bảng xếp hạng Khoảng cách Giới toàn cầu 2022 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) năm 2022, từ vị trí thứ 87 lên vị trí thứ 83 trong số 146 quốc gia, với số điểm 0,705/1.

Chỉ số Khoảng cách Giới toàn cầu đánh giá tình hình hiện tại và tiến triển về bình đẳng giới và là chỉ số lâu đời nhất theo dõi quá trình thu hẹp khoảng cách giới kể từ khi ra đời năm 2006. Năm 2022, khoảng cách giới toàn cầu đã được thu hẹp 68,1%. Theo WEF, với tốc độ phát triển hiện tại, thế giới sẽ mất 132 năm nữa mới đạt được sự bình đẳng hoàn hảo. Con số này cho thấy mức cải thiện nhẹ trong 4 năm so với ước tính năm 2021 (136 năm).

Đọc tiếp…