Việt Nam triển khai chương trình đầu tiên về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Lần đầu tiên tại Việt Nam triển khai chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng mạng nhằm đưa Internet trở thành môi trường lành mạnh và an toàn cho trẻ em học hỏi, giao lưu và thể hiện bản thân. Cụ thể, chương trình tập trung trang bị kiến thức, kỹ năng số cho trẻ em theo từng độ tuổi để biết tự bảo vệ mình và biết cách tương tác an toàn trên môi trường mạng.

Đọc tiếp…