Việt Nam đang cập nhật mục tiêu phát thải trong Hiệp định Paris về Khí hậu

Việt Nam đang xem xét và cập nhật mục tiêu phát thải carbon để tuân thủ tốt hơn Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu và chuẩn bị cho đánh giá toàn cầu vào cuối năm nay.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS