Việt Nam sắp hết nước sạch

Các chuyên gia về nước ở Việt Nam đã gợi ý tái sử dụng nước thải để bảo vệ nguồn tài nguyên quan trọng. Do nước thải chưa được xử lý thải ra trực tiếp vào môi trường, cả nước mặt lẫn nguồn nước ngầm đều có nguy cơ cao hoặc bị cạn kiệt hoặc quá ô nhiễm để uống.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS