Triển vọng nghiên cứu phát triển vắc xin phòng bệnh cho người tại Việt Nam

Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với 11 nhiệm vụ trong đó tập trung nghiên cứu, sản xuất phát triển vắc xin phòng bệnh cho người.

Hiện Việt Nam đã sản xuất được 10 loại vắc xin phòng bệnh cho người, trong đó có 8 vắc xin được sử dụng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia.

Đọc tiếp…