Việt Nam cam kết giảm rác thải nhựa

Việt Nam cam kết mạnh mẽ giảm thiểu chất thải nhựa trên toàn quốc và trong dài hạn.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS