Việt Nam xây dựng hợp tác công tư để giải quyết rác thải nhựa

Biên bản ghi nhớ hợp tác công tư xây dựng kinh tế tuần hoàn trong quản lý rác thải nhựa đã được ký kết tại Hà Nội vào thứ Tư (19/2). Đây là thoả thuận đầu tiên theo hình thức này tại Việt Nam, được ký kết giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Công ty TNHH Dow Chemical Việt Nam, Tập đoàn Xi măng Siam (SCG) và Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam. 

Sau buổi lễ, Bộ TN&MT sẽ thành lập Tổ công tác chung để xây dựng và thực hiện kế hoạch nâng cao nhận thức cộng đồng về ô nhiễm từ rác thải nhựa.

Đọc tiếp…