Việt Nam tham dự Hội nghị ASEAN về an sinh xã hội cho trẻ em dễ bị tổn thương

Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Phúc lợi Xã hội và Phát triển lần thứ 10 với chủ đề Tăng cường an sinh xã hội cho trẻ em yếu thế/dễ bị tổn thương trong ASEAN tại Viêng Chăn, Lào vào thứ Năm (21/11).

Các đại biểu đã tập trung thảo luận về những ưu tiên mang tính chiến lược trong thực hiện chương trình nghị sự của ASEAN về an sinh và phúc lợi xã hội cho trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật; đánh giá tiến độ thực hiện Kế hoạch công tác chiến lược về phúc lợi xã hội và phát triển giai đoạn 2016-2020; xác định các lĩnh vực ưu tiên và chuẩn bị cho việc xây dựng Kế hoạch công tác giai đoạn 2021-2025.

Đọc tiếp…