Bộ trưởng: Việt Nam hướng tới chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Trần Hồng Hà cho biết Việt Nam đang nỗ lực chuyển đổi từ nền kinh tế  từ mô hình tuyến tính sang nền kinh tế tuần hoàn dựa trên ba trụ cột là thiết kế, kéo dài vòng đời vật liệu; giảm rác thải, phát thải; khôi phục hệ sinh thái.

Bộ TNMT đang phối hợp với các cơ quan xây dựng quy định về tiêu chí, lộ trình và cơ chế khuyến khích phát triển kinh tế tuần hoàn trên toàn quốc.

Đọc tiếp…