Việt Nam hướng tới một ngành công nghiệp gỗ minh bạch và hợp pháp

Việt Nam đang hướng tới xây dựng một ngành công nghiệp gỗ minh bạch và hợp pháp để hỗ trợ xuất khẩu các sản phẩm gỗ và thúc đẩy ngành sản xuất gỗ trong nước.

Để tạo thuận lợi cho việc xuất khẩu mặt hàng chủ lực này, Việt Nam đang nỗ lực xây dựng Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam (VNTLAS) cùng với việc sớm cấp giấy phép Thực thi lâm luật, Quản trị và Thương mại lâm sản (gọi tắt là FLEGT) của EU đối với xuất khẩu các sản phẩm gỗ sang thị trường châu Âu.

Đọc tiếp…