Việt Nam: nhiều tiến sĩ không có công trình nghiên cứu chất lượng

Những năm gần đây, Việt Nam có một số lượng lớn các nghiên cứu sinh sau đại học. Tuy nhiên, các dự án nghiên cứu khoa học được coi là linh hồn của các trường đại học trong việc tìm kiếm tri thức mới cho thế giới vẫn còn khiêm tốn về cả chất lượng và số lượng.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS