Chính phủ Việt Nam trình bày tờ trình về việc tham gia Công ước của ILO về chống lao động cưỡng bức trước Quốc hội

Việc tham gia Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội và pháp lý, Phó Chủ tịch Đặng Thị Ngọc phát biểu hôm thứ Tư (20/05).

Với 10 chương, Công ước đưa ra các quy định quốc tế cơ bản về xóa bỏ lao động cưỡng bức và bảo đảm quyền của người lao động trong tự do việc làm, tự do lựa chọn việc làm. Đây là một trong những quyền con người và quyền cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp 2013, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc bãi bỏ lao động cưỡng bức không chỉ là tiêu chuẩn cơ bản do ILO đặt ra mà còn là tiêu chuẩn nhân quyền phổ quát được đề cập trong Công ước của Liên hợp quốc về quyền dân sự và chính trị (ICCPR).

Đọc tiếp…