VEA và UNDP khởi động dự án quản lý khu dự trữ sinh quyển

Tổng cục Môi trường (VEA), thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam phối hợp với UNDP đã khởi động Dự án quản lý các Khu dự trữ sinh quyển (BR) vào sáng thứ Ba (27/10) tại Hà Nội.

Dự án “Lồng ghép quản lý tài nguyên thiên nhiên và các mục tiêu về bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quản lý các khu dự trữ sinh quyển ở Việt Nam”, với kinh phí 6,66 triệu đô la Mỹ từ Quỹ Môi trường toàn cầu và sẽ được thực hiện tại Hà Nội và 3 khu dự trữ sinh quyển tại Đồng Nai, Cù Lao Chàm-Hội An và Nghệ An trong 5 năm tới.

Đọc tiếp…