VCCI và UNDP cùng thúc đẩy kinh doanh liêm chính

Nhằm giúp các doanh nghiệp thực hiện Luật Chống tham nhũng mới, UNDP và VCCI đã phát triển một cam kết kinh doanh liêm chính cho các hiệp hội doanh nghiệp. Với cam kết này, các hiệp hội doanh nghiệp cam kết thúc đẩy sự liêm chính trong kinh doanh và khuyến khích các thành viên của họ tuân thủ Luật Chống tham nhũng năm 2018. VCCI đã kêu gọi một số hiệp hội doanh nghiệp ở Hà Nội và TP HCM thực hiện cam kết.

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI cho biết để chống tham nhũng, VCCI đã thiết lập một bộ công cụ để nâng cao năng lực quản trị kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, vừa và nhỏ, chuyển đổi kỹ thuật số.

Đọc tiếp…