Ngoại giao vắc xin – chìa khóa để đạt được miễn dịch cộng đồng trước thời hạn

Mặc dù từng bị tụt hậu về tỷ lệ bao phủ vắc xin, Việt Nam đã trở thành quốc gia thứ 53 trên thế giới đạt mục tiêu tiêm đủ liều cơ bản vắc xin ngừa Covid-19 cho 70% dân số sau vài tháng.

Tính đến ngày 21/12, Việt Nam đã cơ bản đạt được miễn dịch cộng đồng với virus Corona với hơn 82% dân số từ 18 tuổi được tiêm 2 liều vắc xin Covid-19. Quan trọng hơn, tỷ lệ tiêm chủng cao cho phép Chính phủ chuyển từ chính sách Không Covid (Zero COVID-19) sang thích ứng an toàn và linh hoạt với đại dịch từ ngày 11/10 theo Nghị quyết số 128.

Đọc tiếp…