2,9 triệu USD tài trợ nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai khu vực miền Trung

Ngày 24/7, tại Quảng Trị đã diễn ra hội thảo khởi động giai đoạn thứ ba của dự án “Tăng cường khả năng chống chịu thiên tai tại miền Trung Việt Nam”. Với ngân sách khoảng 2,9 triệu USD, giai đoạn thứ ba của dự án sẽ được triển khai tại 20 xã và dự kiến sẽ có 180.450 người hưởng lợi. 

Số tiền này sẽ được sử dụng để nâng cao năng lực của chính quyền địa phương và các tổ chức cộng đồng trong việc giảm thiểu rủi ro thiên tai, nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai cho các hộ gia đình dễ bị tổn thương và triển khai Sáng kiến Trường học An toàn tại các trường tiểu học và trung học.

Đọc tiếp…