Mỹ sẽ kiểm tra việc sản xuất và chế biến cá da trơn ở Việt Nam

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, một phái đoàn của Mỹ sẽ kiểm tra việc sản xuất và chế biến cá da trơn ở Việt Nam từ ngày 14-25 tháng 5.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS