Báo cáo nhân quyền của Hoa Kỳ vẫn còn thiếu khách quan về Việt Nam

Trước việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố Báo cáo thường niên về nhân quyền năm 2018, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm nay (14/3) đã nhận định, báo cáo này vẫn còn một số nhận định thiếu khách quan, không phản ánh đúng tình hình thực tế của Việt Nam.

Đọc tiếp

Quang Minh